[2s.mk-friends] Годишно собрание за 2020 година (2CMK)

Hristijan Lubeski tinnotl at slobodensoftver.org.mk
Sun Apr 26 20:07:28 CEST 2020


Здраво на сите,

потсетување, утре (понеделник, 27-04-2020) во 19:00ч. ќе биде одржано
годишното собрание на следниов линк:
https://meet.google.com/mya-xgrz-amd

Дополнителни точки за на дневен ред:

- 2СМК да се листа како "local group" на https://fsfe.org
- Да се почне процедура во Министерство за правда за слободен софтвер
да се регистрира како јавен интерес

Поздрав,
Христијан

On Mon, Apr 13, 2020 at 9:48 PM Hristijan Lubeski
<tinnotl at slobodensoftver.org.mk> wrote:
>
> (Во случај да завршило во спам)
>
> ---------- Forwarded message ---------
> From: Hristijan Lubeski <tinnotl at slobodensoftver.org.mk>
> Date: Mon, Apr 13, 2020 at 9:35 PM
> Subject: Годишно собрание за 2020 година (2CMK)
> To: Sloboden softver Makedonija <info at slobodensoftver.org.mk>
>
>
> Здраво на сите,
>
> Со регистрирање на нашата организација, според Законот за здруженија и
> фондации, се имаме и согласено на сите негови поглавја, членови,
> ставови и алинеи.
>
> Па така, и оваа година како и сите минати, но и претстојни (се
> надевам), имаме законска обврска да организираме седница на
> организацијата на која што треба да се усвои годишниот извештај за
> нашата работа, како и да се подготви финансиски извештај, и истите да
> се објават јавно на slobodensoftver.org.mk.
>
> Да не заборавам да напоменам дека сме должни да ги имаме објавено
> најдоцна до 30 април во тековнава година, за претходната година.
>
> Исто така, поради сегашната состојба со корона-вирусот (КОВИД-19),
> седницата ќе биде одржана на Интернет. Врската ќе биде објавена еден
> ден пред почетокот на собранието како одговор на оваа нишка.
>
> За да закажеме точен термин, а притоа на сите да ни одговара, ги молам
> сите членови на организацијата да пополнат кој ден во текот на
> наредната недела (времето останува од 19:00ч. до 21:00ч.) највеќе им
> одговара, на следниов линк: https://doodle.com/poll/qmd63r3nbe3q7g9c
>
> Неколку предлози за на дневен ред:
>
> 1. Годишен извештај за 2019та година.
> 2. Барање на реформи на правилникот на МАРНЕТ и заштита на лични
> податоци (предложено минатата година, но сѐ уште незапочнато).
> 3. Ажурирање на информациите на slobodensoftver.org.mk (секако ова
> нема да е дел од годишниот извештај :)).
> 4. Промена на седиште на организацијата.
> 5. Ставот на организацијата за апликацијата „СтопКорона!“.
> 6. Mozilla Common Voice.
> 7. Регистар на членови. (види точка 3.)
> 8. Разно.
>
> Слободно додадете предлози кои сакате да се дискутираат на годишното собрание.
>
> Поздрав и сѐ најдобро,
> Христијан Л.
>
> --
> yyy @ freenode
> https://lh.mk/
>
>
> --
> yyy @ freenode
> https://lh.mk/-- 
yyy @ freenode
https://lh.mk/


More information about the Ossm-members mailing list