[Mozilla] URGENT: Agenda change

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Tue May 6 12:10:43 UTC 2014


> 2. Ако може да се пушти маил до учесниците за вегетаријанци да знаеме колку има.

Не ли може да избегнеме поединечно прашување на луѓето за ова, зашто
ќе треба да чекаме од секого да ни одговори?

На пример, да речеме дека 20% од оброците ќе бидат вегетаријански, па
присутните на настанот да можат да си изберат што ќе јадат.

Поздрав,
Гоце


---

Goce Mitevski
Independent Professional

■ http://www.linkedin.com/in/gocemitevskihttp://www.behance.net/GoceMitevskihttp://www.nicer2.com/abouthttp://monsteer.deviantart.com/http://www.vimeo.com/gocemitevski

I'm on Twitter: @GoceMitevski


More information about the Mozilla mailing list