[Mozilla] интернет

Gorjan Jovanovski jovanovski at gorjan.info
Tue May 6 21:30:21 UTC 2014


Утре ѕвони му на телефон и прашај го што е проблемот. Дамјан мислам дека
прашуваше на друго место?


2014-05-06 23:02 GMT+02:00 novica <novica at on.net.mk>:

> Здраво,
>
> Се вратив вчера и се надевам ќе стигнам да ги прочитам сите мејлови што
> сте ги пишале.
>
> Во меѓувреме Бобан од Телеком не одговори ништо за интернет. Му пишав на
> 18 април по што на 23ти ме праша за колку луѓе станува збор. На мејлот
> што му го пратив потоа на 24 арпил не одговори до денес.
>
> Денес кога му пишав ми се врати ауто-реплај дека не е на работа од 2 до
> 9 мај, што би се рекло дека нема да ни одговори сигурно до 10-ти.
>
> Така што треба да ги провериме другите опции?
>
> --
> ннвц
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>-- 
Portfolio: http://gorjan.info
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140506/7c1cf8a8/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list