[Mozilla] lightning talks и ментори

Damjan Georgievski gdamjan at gmail.com
Wed May 7 16:17:40 UTC 2014


> никој до овој момент не потврди така што мислам дека можеме да одиме со
> претпоставка дека нема да дојдат?
>
> јас можам за manifesto  да зборувам ако мислите дека е ок да имаме таква
> нетехничка тема.

Треба таква да. За културата и community-то и пошироката приказна на
Mozilla - зашто уопште постои Firefox OS

-- 
damjan


More information about the Mozilla mailing list