[Mozilla] Пијалоци

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Thu May 8 10:23:55 UTC 2014


Регистрирај се слободно во име на 2с.мк со податоците што ти ги пратив.


Поздрав,
Стама

2014-05-08 12:19 GMT+02:00 Dimitar Jovanov <dimitar.jovanov.92 at gmail.com>:
> За пијалоците потребо е некој од слободен софтвер да се регистрира на
> doma.mk во име на слободен софтвер, да ги порача потребните пијалоци ќе ви
> дадам целосна листа што како и да ја плати профактурата. Би го направил се
> ова јас ама од таму ми рекоа дека требало човек од фирмата.
>
> Не верувам дека е повеќе од 10 мин работа, профактурата како што ми рекоа
> стига на маил.
>
> Ќе ставите време во 08:00 на ФИНКИ односно пред Технолошко-Металуршкиот
> Факултет. Рекоа кога ќе стигне профактурата што побрзо да се плати.
>
> Потребно е:
> 30 x http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=7143
> 15 x http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=406
> 10 x http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=86
> 10 x http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=13398
> 10 x http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=13396
> 10 x http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=16455
>
> Поздрав,
> Димитар
>
>
> On Tue, May 6, 2014 at 6:44 PM, Goce Mitevski <goce.mitevski at gmail.com>
> wrote:
>>
>> > Мислам дека е ок, али би заменил 40Л вода, 30 кока кола, 30 густи и 20
>> > фанта за ипак да има више вода (и за кафето)
>>
>> +1
>>
>> ---
>>
>> Goce Mitevski
>> Independent Professional
>>
>>http://www.linkedin.com/in/gocemitevski
>>http://www.behance.net/GoceMitevski
>>http://www.nicer2.com/about
>>http://monsteer.deviantart.com/
>>http://www.vimeo.com/gocemitevski
>>
>> I'm on Twitter: @GoceMitevski
>> _______________________________________________
>> Mozilla mailing list
>> Mozilla at lists.softver.org.mk
>> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>
>
>
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>-- 
Igor


More information about the Mozilla mailing list