[Mozilla] Пијалоци

Gorjan Jovanovski jovanovski at gorjan.info
Thu May 8 18:18:25 UTC 2014


РедБул ќе не посетат во текот на настанот и бесплатно ќе делат


2014-05-08 12:23 GMT+02:00 Igor Stamatovski <igor.stamatovski at gmail.com>:

> Регистрирај се слободно во име на 2с.мк со податоците што ти ги пратив.
>
>
> Поздрав,
> Стама
>
> 2014-05-08 12:19 GMT+02:00 Dimitar Jovanov <dimitar.jovanov.92 at gmail.com>:
> > За пијалоците потребо е некој од слободен софтвер да се регистрира на
> > doma.mk во име на слободен софтвер, да ги порача потребните пијалоци ќе
> ви
> > дадам целосна листа што како и да ја плати профактурата. Би го направил
> се
> > ова јас ама од таму ми рекоа дека требало човек од фирмата.
> >
> > Не верувам дека е повеќе од 10 мин работа, профактурата како што ми рекоа
> > стига на маил.
> >
> > Ќе ставите време во 08:00 на ФИНКИ односно пред Технолошко-Металуршкиот
> > Факултет. Рекоа кога ќе стигне профактурата што побрзо да се плати.
> >
> > Потребно е:
> > 30 x http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=7143
> > 15 x http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=406
> > 10 x http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=86
> > 10 x http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=13398
> > 10 x http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=13396
> > 10 x http://doma.mk/artikal.aspx?ArtikalID=16455
> >
> > Поздрав,
> > Димитар
> >
> >
> > On Tue, May 6, 2014 at 6:44 PM, Goce Mitevski <goce.mitevski at gmail.com>
> > wrote:
> >>
> >> > Мислам дека е ок, али би заменил 40Л вода, 30 кока кола, 30 густи и 20
> >> > фанта за ипак да има више вода (и за кафето)
> >>
> >> +1
> >>
> >> ---
> >>
> >> Goce Mitevski
> >> Independent Professional
> >>
> >> ■ http://www.linkedin.com/in/gocemitevski
> >> ■ http://www.behance.net/GoceMitevski
> >> ■ http://www.nicer2.com/about
> >> ■ http://monsteer.deviantart.com/
> >> ■ http://www.vimeo.com/gocemitevski
> >>
> >> I'm on Twitter: @GoceMitevski
> >> _______________________________________________
> >> Mozilla mailing list
> >> Mozilla at lists.softver.org.mk
> >> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Mozilla mailing list
> > Mozilla at lists.softver.org.mk
> > https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
> >
>
>
>
> --
> Igor
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>-- 
Portfolio: http://gorjan.info
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140508/3723ee2c/attachment-0001.html>


More information about the Mozilla mailing list