[Mozilla] Плаќања

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Thu May 8 10:35:49 UTC 2014


Денес е четврток 08.05.2014, сеуште не сум добил фактури  за плаќање
за настанот во петок.

Плаќањето за правни лица се одвива секој ден до 13 часот, планирајте
го ова и контактирај те ги они што треба да достават фактура.

Поздрав,

-- 
Igor


More information about the Mozilla mailing list