[Mozilla] Официјален фотограф на хакатон со Firefox OS

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Thu May 8 10:40:21 UTC 2014


Ќе ни треба и официјален фотограф на настанот т.е. некој што ќе биде
задолжен само да прави фотографии додека се одвива настанот.

Пожелно е фотографиите да бидат со висок квалитет, така што веројатно
ќе ни треба и DSLR-фотоапарат.

Какви ни се опциите во врска со ова?

Поздрав,
Гоце

---

Goce Mitevski
Independent Professional

■ http://www.linkedin.com/in/gocemitevskihttp://www.behance.net/GoceMitevskihttp://www.nicer2.com/abouthttp://monsteer.deviantart.com/http://www.vimeo.com/gocemitevski

I'm on Twitter: @GoceMitevski


More information about the Mozilla mailing list