[Mozilla] kratki i inspirativni govori (Lightning talks)

Georgi Stanojevski glisha at gmail.com
Thu May 8 10:55:46 UTC 2014


2014-05-08 12:43 GMT+02:00 Goce Mitevski <goce.mitevski at gmail.com>:
> Јас би сакал, доколку е можно, да направам презентација на Australis
> во живо, зашто некако ми нема логика таа да биде со слајдови.

Па да де може нормално. Сакав да кажам презентација+live demo во 5
минути нема да биде ни кратко ни инспиративно. :)

> Сѐ што ќе ми треба е верзија од најновиот Firefox на компјутерот од
> кој ќе биде проектирана слика од екран.

Ок. Имам на мојот јас каков сакаш Firefox.

--
Glisha


More information about the Mozilla mailing list