[Mozilla] беџови

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Thu May 8 18:43:10 UTC 2014


> Направив вакви со „организатор“ и „ментор“ варијанти, испринтав по 8 од секое.

Супер. Имаме 10 врвки од настанот за клубот на ФИНКИ, така што тие
секако ќе можеме да ги искористиме.

Марко, ќе можеш да ги донесеш в сабота?

Поздрав,
Гоце

-- 

Goce Mitevski
Independent Professional

■ http://www.linkedin.com/in/gocemitevskihttp://www.behance.net/GoceMitevskihttp://www.nicer2.com/abouthttp://monsteer.deviantart.com/http://www.vimeo.com/gocemitevski

I'm on Twitter: @GoceMitevski


More information about the Mozilla mailing list