[Mozilla] lightning talks и ментори

Gorjan Jovanovski jovanovski at gorjan.info
Fri May 9 18:00:15 UTC 2014


барбакан, драма кафе (мада е надвор), бела и компанија кај школа за страни
јазици се поблиску од џовани кај кај


2014-05-09 19:59 GMT+02:00 novica <novica at on.net.mk>:

> > 10:00 - 10:30
> >    05 min (Глиша)
> >    - логистика, кај има струја, веце, интернет
> >    - паузи коа ќе има и сл.
> >    - како ќе тече денот
>
> пошто немаме буџет -- овде ќе треба да напоменеме дека по завршувањето
> на настанот  идеме сите на пиво со тоа што секој си плаќа за себе.
>
> најблиску до финки е џовани во лептокарија
> или хмммм ... барбакан во тоа зградите или ...?
>
> глиша одлучи.
>
> --
> ннвц
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>-- 
Portfolio: http://gorjan.info
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140509/9a9589e1/attachment-0001.html>


More information about the Mozilla mailing list