[Mozilla] активности после настан

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Mon May 12 08:06:46 UTC 2014


Додадете и дали сакате да ве зачлениме на мозила листата.
On May 12, 2014 10:03 AM, "novica" <novica at on.net.mk> wrote:

> > 1. што ви се допадна на настанот
> > 2. што не ви се допанда на настанот
> > 3. дали во идина би дошле на ваков или сличен настан
> > 4. дали во идина би учествувале на вакви настани
> > 5. дали сакате да се вклучите во други активности на заедницата на мозила
>
> Марко, го имаш ова готово веќе или да го правиме ?
>
>
> --
> ннвц
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140512/7d04e1f5/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list