[Mozilla] дали може да се обидеме октомвриски?

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Fri Oct 3 17:34:09 UTC 2014


Дамјан, ќе може да ја завршиме и оваа работа во вторник?

2014-09-18 14:45 GMT+02:00 Damjan Georgievski <gdamjan at gmail.com>:
> ok.
> парите се кај мене
> 28800 денари

> Од тие, 4.310 ден. се за буџетот на клубот на Firefox и 5.540 ден. (колку што знам) се за Вачно, за неговите трошоци за превоз.

Не знам дали ќе дојде Ванчо, но јас би можел да ги земам парите што
треба да се вратат на клубот на ФИНКИ.

Поздрав,
Гоце

--

Goce Mitevski
Independent Professional (Graphic and Web Design)

■ http://www.linkedin.com/in/gocemitevskihttp://www.behance.net/GoceMitevskihttp://www.nicer2.com/abouthttp://monsteer.deviantart.com/http://www.vimeo.com/gocemitevski

I'm on Twitter: @GoceMitevski


2014-10-02 18:35 GMT+02:00 novica <novica at on.net.mk>:
>> состанок датуми октомври.
>>
>> http://doodle.com/encwbaikivt8fr52
>
> ок по сѐ изгелда се гледаме во вторник 7.10 во 20 ч.
> ќе напишам најава утре на блог
>
>
>
> --
> ннвц
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla


More information about the Mozilla mailing list