[Mozilla] дали може да се обидеме октомвриски?

novica novica at on.net.mk
Tue Oct 7 09:03:52 UTC 2014


pad --> https://etherpad.mozilla.org/2ij8AFcyEB

додајте теми ако сакате.

се гледаме вечер.

-- 
ннвц


More information about the Mozilla mailing list