[Mozilla] локализација на firefox OS

novica novica at on.net.mk
Fri Oct 24 20:08:19 UTC 2014


Здраво на сите,

Добив уште еден мејл од Брајан со прашање дали нешто нашата заедница ќе
направи за локализацијата на Firefox OS 2.1

Молам да кажете што мислите, па да стигнеме до некој заеднички став.


-- 
ннвц


More information about the Mozilla mailing list