[Mozilla] локализација на firefox OS

Marko Paloski paloskimarko at hotmail.com
Thu Oct 30 19:23:36 UTC 2014


Здраво,

Јас би сакал да помогнам за локализација, само да ме воведе некој или укаже како што пошто не сум запознаен како иде работата.

Поздрав,
Марко Палоски

> Date: Fri, 24 Oct 2014 22:08:19 +0200
> From: novica at on.net.mk
> To: mozilla at lists.softver.org.mk
> Subject: [Mozilla] локализација на firefox OS
> 
> Здраво на сите,
> 
> Добив уште еден мејл од Брајан со прашање дали нешто нашата заедница ќе
> направи за локализацијата на Firefox OS 2.1
> 
> Молам да кажете што мислите, па да стигнеме до некој заеднички став.
> 
> 
> -- 
> ннвц
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20141030/d374fe62/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list