[Npss] последна ревизија на политиката за слободен софтвер

Novica Nakov novica at slobodensoftver.org.mk
Mon Nov 8 22:35:40 CET 2010


> Претпоставувам дека ова би одело во анекс и можеби таму би се преместиле
> и со соодветни детали некои референци што веќе ги имаше низ текстот.


Го разгледував ова изминативе денови тоа што можам да заклучам е дека
недостасуваат многу инофрмации за тоа до каде се стигнати сите овие
иницијативи.
-- 
Новица Наков
Слободен софтвер Македонија
http://slobodensoftver.org.mk


More information about the Npss mailing list