[Npss] права и тендери

Vangel V. Ajanovski ajan at ii.edu.mk
Thu Nov 11 08:56:26 CET 2010


Моите информации се за периодот 2005-2008 и во тој период го имав читано
законот за јавни набавки многу, многу пати.

Значи таму се предвидени неколку ситуации во кои може да се прескокне 
објавување јавен повик - но тие се ситуации од типот непредвидени
случувања и итност, кога постои само еден можен добавувач во државата за
бараното нешто (но ова е проблематично за набавки со високи суми  кога
се објавува меѓународен тендер), кога нешто веќе се набавило па се сфати
дека фали уште нешто па се набавува во рамки до 20% од прв договор,
поради безбедносни причини и сл. 

Нема ситуација која дозволува директно таква набавка, освен ако не се
работи за комбинирана дупка од неколку закони за што јас и не знам
бидејќи секогаш сум барал законот да се толкува во најрестриктивната
можна смисла.

On 11.11.2010 07:26, Novica Nakov wrote:
> Здраво,
>
> Оваа информациа е некако поврзана и со нашата работа, па можеби некој
> може да потврди. Вчера на работилницата за е-влада организирана од
> USAID претставникот од Сивус кој презентираше кажа следново: Ако сите
> права од софтверот ги задржува изведувачот тогаш можно е да се прави
> директна спогодба при набавката.
>
> Може некој со повеќе искуство од оваа област да ја провери оваа
> информацја - под претпоставка дека јас точно сум запамтил.
>
> Фала.
>

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2875 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/npss/attachments/20101111/3092b284/attachment.bin>


More information about the Npss mailing list