[Npss] Последна ревизија на политиката за слободен софтвер

Novica Nakov novica at slobodensoftver.org.mk
Fri Nov 12 12:28:06 CET 2010


По коментарите што ги добивме од МИО и коментарите што пристигнаа од
другите членови на листата ова е конечната ревизија во која се
потрудив да влезат сите забелешки, а тоа да не изгледа натрупано или
надовор од контекст.

http://npss.slobodensoftver.org.mk/p/blog-page_22.html

Со оглед на тоа дека текстот го поминал филтерот на Министерството јас
не би менувал никакви позначајни работи повеќе.

-- 
Новица Наков
Слободен софтвер Македонија
http://slobodensoftver.org.mk


More information about the Npss mailing list