OpenOffice Localization

Darko Nikolovski darkon at npk.com.mk
Thu Dec 12 12:04:32 UTC 2002


Види ја колку што сватив од пораката на тој типацот што објаснување
зањто ни треба прво тоа да го преведене е дека во glosary-то уствари се
сместени  предефинитани термини, нешто како речник за openoffice.org, и
поентата е по него да се водиме при преведувањето, пошто тие термини
многу често се сретнуваат низ целиот пакет.

On Thu, 2002-12-12 at 12:57, Georgi Stanojevski wrote:
> На чет, 12 дек 2002, Ivan Stojmirov напиша:
> 
> > > Помага ли глосарито на некој начин автоматски при преведување?
> > 
> > Помага. Тоа и е поентата на глосарито.
> 
> Како? Во Кбабел ќе го преведуваме.

_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lugMore information about the Ossm-members mailing list