OpenOffice Localization

Ivan Stojmirov stojmir at linux.net.mk
Thu Dec 12 12:30:19 UTC 2002


> Види ја колку што сватив од пораката на тој типацот што објаснување
> зањто ни треба прво тоа да го преведене е дека во glosary-то уствари се
> сместени  предефинитани термини, нешто како речник за openoffice.org, и
> поентата е по него да се водиме при преведувањето, пошто тие термини
> многу често се сретнуваат низ целиот пакет.

Точно така!

Бај Д Уеј,
Пред малце исконтактирав со еден типац од преведувачкиот тим од Словенија.
Се договоривме да ми прати готови .po фајлови. За да не се заебаваме со
екстрактирање, курци, палци.


_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lugMore information about the Ossm-members mailing list