[LUG] predlog logo

Darko Nikolovski darkon at npk.com.mk
Tue Nov 12 10:06:41 UTC 2002


Абе а да ги напртавиш бројките помали . . и целосно да го исполнуваат
гулабот, како некоја текстура, барем ја така го замислував логото коа го
дискутиравме

On Tue, 2002-11-12 at 00:45, Zlatko Trajceski wrote:
> 
> Праќам предлог логоа:
> 
> http://www.mksoftver.org/zoltan/logo/logo-predlog-suri2.jpg
> http://www.mksoftver.org/zoltan/logo/logo-predlog-suri3.jpg
> http://www.mksoftver.org/zoltan/logo/logo01-predlog.jpg
> http://www.mksoftver.org/zoltan/logo/logo02-predlog.jpg
> 
> 
> Мене лично повеќе ми се допаѓаат suri верзиите - бидејќи кај другите
> гулабот не е мој туку само го векторизирав - значи го украдов од инет,
> плус во сури верзиите кругот со единиците и нулите асоцира на нашето
> ни сонце нели :_)
> 
> 
> Инаку сите овие ги имам во векторски формат.
> 
> 
> 
> -- 
> m o reandmore and morea nd moreandmo r eandm ore andm ore
> _______________________________________________
> LUG mailing list
> LUG at lists.linux.net.mk
> http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lug
> 
-- 
Darko Nikolovski
NPK A.D.
Kuzman Josifovski Pitu b.b.
1000 Skopje, Macedonia
e-mail: DarkoN at npk.com.mk
phone: ++389 2 293 827
mob:  ++389 70 585 218
_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lugMore information about the Ossm-members mailing list