[LUG] "default encoding for the user"

Danko Ilik danko at on.net.mk
Sun Nov 24 12:45:12 UTC 2002


Па не знам каква е политиката на Гном преводите (КДЕ се за све да е на утф-8 
уште многу одамна), ама технички нема никаков проблем.

recode iso88595..utf8 fajl.po

и после во fajl.po треба да се смени линијата за контент-тајп:

"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"

А KBabel се` сам прави, само треба да му се каже кое кодирање го сакаш.

On Sunday 24 November 2002 12:31, Ангов Арангел wrote:
> Ме интересира само, досега преводите ги правевме со iso8859-5. Дали
> можат да се конвертираат во UTF-8 или пак нема потреба? Да не има некоја
> голема разлика вака на изглед?

-- 
9CDB A748 41C1 B0CE EC70  1B6C 65B8 A8A5 C603 5771

_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lugMore information about the Ossm-members mailing list