[LUG] RE: До кај сме?

Ангов Арангел ufo at linux.net.mk
Wed Oct 9 09:54:09 UTC 2002


ха ха... ете ти и адреса.. :)

ufo

Igor Petreski wrote:

>За печатот:
>Печатот е на СС е во тркалезна форма, од внатрешнта страна на кругот
>стои испишано името на организацијата со кирилично и латинично писмо. На
>средина на кругот стои логото на организацијата
>Штембилот на СС е во правоаголна форма, редоследно во хоризонтални линии
>се испашани името на организацијата со кирилично и латинично писмо. На
>штембилот стојат и линии за деловоден број и датум, како и градот на
>седиштетот на организацијата
>
>
>
>Вака би требало од прилика да изгледа дефиницијата за печатот на
>организацијата, во статутот. Значи нема два печата има печат и штембил.
>
>За Стојмир,
>Министерство за правда
>"Димитрие Чуповски" бр. 9, 1000 Скопје
>тел: 117-277, факс: 226-975
>
>  
>


_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lugMore information about the Ossm-members mailing list