[LUG] За и околу финалната верзија на статутот

Damjan Georgievski gdamjan at on.net.mk
Fri Sep 27 16:18:24 UTC 2002


> 3. Здружението не смее да продава ништо. Не смее да продава ни дискови
> кои имаат цена еднаква на цената на чинење.

А може да ги дава бесплатно?

> Значи она што ние можеме да го правиме е со парите од членарина и
> спонзорства да правиме флаери, постери и сл. И можеме да бараме пари од
> Сорос или некој друг за организирање на предавања по разни места, при
> што парите што ќе ги добиеме ќе одат за изнамјмувањето на салата или
> сокчињата или сл.

хмм, предавања тоа е битен фактор. 
Може ли да се плаќаат предавачите?-- 
Дамјан

		Real programmers don't comment their code.
	It was hard to write, it should be hard to understand

_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lugMore information about the Ossm-members mailing list