[LUG] За и околу финалната верзија на статутот

Damjan Georgievski gdamjan at on.net.mk
Fri Sep 27 18:32:44 UTC 2002


> | Па добро де, убаво вика Дамјан бесплатно ќе ги снимаме...
> 
> Ако најдеме пари за дискови. []-)

Од спонзорства и членарина.


> | Тоа што државата нема да го знае нема ни нас ни нејзе да и шкоди. ;)
> 
> Не, ама ако дознае...

Треба да се избегнуваат било какви илегални активности во принцип -
секогаш постојат други начини.


Овие дискусии ги утврдуваат и рамките на функцинирање на оваа
организација:

промовирање на слободен софтвер преку
 - организирање предавања
 - организирања други активноcти како install фест и сл.
 - делење дискови, флаери, маици и сл.

Најверојатно организација нема да може да спонзорира проекти за
локализација и правење на софтвер - тоа би било задача на фондација[1],
но треба да се провери/размисли да не има некој модел како да се направи ова.
[1] Регистрирање на фондација е скапичка работа - потребни се 10.000 евра.

-- 
Дамјан

A: Because it reverses the logical flow of converstion.
Q: Why is top posting frowned upon?

_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lugMore information about the Ossm-members mailing list