OpenOffice.org 1.0.2 na makedonski

Zlatko Trajceski zlat at bagra.net.mk
Tue Feb 4 21:50:55 UTC 2003


On Tue, 04 Feb 2003 22:33:21 +0100, you wrote:
>
>Ете испадна долг емаил :_))

b.t.w. кој сака може да ги допреведе останатите 250 -тина стрингови
кои зјаат празни и тоа директно во фајлот - се разбира доколку
претходно се најави и не ги чепка останатите стрингови кои чекаат да
бидат поправени.

Ете уште подолго испадна :_))


-- 
m o reandmore and morea nd moreandmo r eandm ore andm ore

_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lugMore information about the Ossm-members mailing list