OpenOffice.org 1.0.2 na LEKTOR

direktor direktor at pcinfo.com.mk
Wed Feb 5 15:46:59 UTC 2003


Дечки денес разговарав со една лекторка, се нафати да ни го лекторира
прводод, се разбира без надомест, но прво да го разгледала.
Иако се работи за специфична терминологија, мислам дека не е на одмет да
се даде копија таму, да си го искаже нејзиното мислење а потоа да
видиме, можеби и ќе го прифатиме. Ако има интерес за ова кажете ако не,
здравје.> -----Original Message-----
> From: lug-admin at lists.linux.net.mk
[mailto:lug-admin at lists.linux.net.mk]
> On Behalf Of Zlatko Trajceski
> Sent: Tuesday, February 04, 2003 10:51 PM
> To: lug at lists.linux.net.mk
> Subject: Re: [LUG] OpenOffice.org 1.0.2 na makedonski
> 
> On Tue, 04 Feb 2003 22:33:21 +0100, you wrote:
> >
> >Ете испадна долг емаил :_))
> 
> b.t.w. кој сака може да ги допреведе останатите 250 -тина стрингови
> кои зјаат празни и тоа директно во фајлот - се разбира доколку
> претходно се најави и не ги чепка останатите стрингови кои чекаат да
> бидат поправени.
> 
> Ете уште подолго испадна :_))
> 
> 
> --
> m o reandmore and morea nd moreandmo r eandm ore andm ore
> 
> _______________________________________________
> LUG mailing list
> LUG at lists.linux.net.mk
> http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lug

_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lugMore information about the Ossm-members mailing list