OpenOffice.org makedonska verzija

Vasko Mitanov vaskom at freemail.com.mk
Wed Jan 22 17:46:33 UTC 2003


|ја смилив еден примитивен начин за корекција на преводот... ваљда ќе 
|сконта... ако не, давајте предлози:
|
|секој што сака да биде бета тестер, зима ООо, инсталира, и шета ваму 
|таму по апликацијата. Налетува на грешка: наместо "ОтворЏ датотека" 
|имало "ОтворЏ датотека". Зима еден текст едитор и пишува вака:
|
|
|ОтворЏ датотека
|Отвори датотека
|
|ФорматираЏ
|Форматирај
|
|Неточен текст
|Точен текст

ево напраив една проста скрипта што го праи ова :-)
(забелешка: превод фајлот мора да почиња со текст уште во првата линија)

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: trans.zip
Type: application/octet-stream
Size: 881 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20030122/7e5ccda2/attachment.obj>


More information about the Ossm-members mailing list