"e" i "i" apostrofirano

Zlatko Trajceski zlat at bagra.net.mk
Fri May 16 06:32:14 UTC 2003


On Fri, 16 May 2003 02:57:18 +0200, you wrote:

>Како во Gnome (поточно во gedit) да ги испишам буквите "е" и "и" со
>апостроф? Злате ми збореше дека може со комбинација на MS Win тастерот
>и уште некое друго копче од тастатурата.....
>Пробував ама без успех.......ајде помагајте.


На кратко:

setxkbmap -layout 'us,mk' -option grp:switch -option grp_led:scroll
-option grp:menu_toggle -option grp:lwin_switch -option compose:rwin


На долго:
http://www.mksoftver.org/damjan/index.php/xkb
http://www.mksoftver.org/damjan/index.php/Compose

-- 
m o reandmore and morea nd moreandmo r eandm ore andm ore
_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lug



More information about the Ossm-members mailing list