sajtot - novi stvari

Zlatko Trajceski zlat at bagra.net.mk
Mon May 26 17:42:37 UTC 2003


On Mon, 26 May 2003 13:27:40 +0200, you wrote:


>не ме чеккај јас да ги подредувам спонзорите . . .

Глиша - подреди ги ти сега :-)

>јас реков дека не е лошо да се има систем на бодување и дадов некои идеи 
>. . како на пример пазарната вредност на донацијата.  .. но колку што се 
>сеќавам рековте дека тоа е тешко да се направи и го забаталивте.
>
>
>во секој случај . . нека седат и неподредени .  .само да ги нема тие 
>глупости кој што дал . .  мислам тоа е сранјеееее

Глупостите треба да се тргнат - чекаме реакција.


-- 
m o reandmore and morea nd moreandmo r eandm ore andm ore
_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lugMore information about the Ossm-members mailing list