[Ossm-members] Revolution OS

Darko Nikolovski darkon at npk.com.mk
Tue Nov 4 09:27:57 UTC 2003


Aleksandar Simonovski напиша:

> On Mon, 3 Nov 2003 20:32:06 +0100
> Дамјан Георгиевски <penguinista at mail.net.mk> wrote:
> 
> 
>>Друг доброволец (или истиот), 
>>кој што има DVD плеер на компјутерот да открие дали некое програмче во 
>>LINUX може посебно да пушта subtitles паралелно додека пушта и филм од 
>>DVD.
> 
> 
> А зошто  да не биде DivX па фино лепо со MPlayer не се пушти филмот со преводот,
> или мора да биде DVD поради звукот.
> 
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at hedona.on.net.mk
> http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members
> 
> 
Јас колку што знам Xine не би требало да има проблем со тоа
и мислам дека може да зима превод офд било кој субтитле.. нормално со 
соодветните плагини


во секој случај за преводот... јас ке го направа

ке го земам денеска ке го решам :)

-- 
Regards,
Darko Nikolovski
----------
National Payment Card A.D. - Skopje
Kuzman Josifovski Pitu br.1
1000 Skopje
tel. ++389 2 3293 804
mob. ++389 70 585 218
e-mail: darkon at npk.com.mk


More information about the Ossm-members mailing list