[Ossm-members] MKConvert0.2 is out :-D

Danko Ilik danko at on.net.mk
Tue Nov 4 17:21:36 UTC 2003


On Tue, 2003-11-04 at 15:14, Riste Pejov wrote:
> Riste Pejov wrote:
> 
> > Коментари .....
> > 
> Пошто до сеа верзијата 0.2 пројде без жалби, а МК Конверт е веќе 
> способен да конвертира од Кирилични фонтови во УТФ8 кирилица (текстуални 
> параграфи, како и табели), во ДаСеНаправи, би ги ставил следниве работи:
> 
> 1. Конверзија од УТФ во Кириличен Фонт
> 2. Подршка за ОО Калк
> 
> Ако има некој желби нека каже.

Кога отпакував во системскиот опенофис директориум (/usr/lib/open...) не
ми работеше, на Мадраке 9.2 РЦ2, OpenOffice 1.1.0, а кога отпакував во
$HOME/.openoffice/..... работеше.

More information about the Ossm-members mailing list