[Ossm-members] Re: KDE vs. GNOME showdown :)

Darko Nikolovski darkon at npk.com.mk
Fri Apr 2 07:34:52 UTC 2004


Riste Pejov wrote:
> Arangel Angov wrote:
> 
>> Секако дека ќе дојде.
>>
>> Гномаши спремни ли сте да клоцнеме some K-asses?! :)
>>
> Ок, онда јас сум за, Уфце ако има таму у белгија пошто на цебит видов 
> такви, купи еден пар Адидас со извезено G-Unit  од страна :)
> Јас сум за G-Team. Ај време да им се објасни на К-окошкиве како се игра 
> фудбал. А може баскет ?
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at hedona.on.net.mk
> http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members
Јас сум позадински играч за Гноме :)

-- 
Regards,
Darko Nikolovski
----------
National Payment Card A.D. - Skopje
Kuzman Josifovski Pitu br.1
1000 Skopje
tel. ++389 2 3293 804
mob. ++389 70 585 218
e-mail: darkon at npk.com.mk
More information about the Ossm-members mailing list