[Ossm-members] Re: Makedonija vo debian [NEWS]

Danko Ilik danko at on.net.mk
Sun Apr 18 11:42:40 UTC 2004


Дечки, не знам точно што се случило, ама ако се работи за името на јазикот, а 
не за името на државата, тогаш Исо е на наша страна со стандардот 639-2, каде 
што за името на јазикот стои Macedonian / macédonien  / mac/mkd* / mk

Понатаму, називот FYROM не е дел од ISO-3166! Таму стои "MACEDONIA, THE FORMER 
YUGOSLAV REPUBLIC OF". Значи, у крајна линија, ако веќе инсистираат да се 
придржуваат на тој стандард, можеме да бараме да се викаме со долгата форма 
наместо со кратката. (кратката е незгодна затоа што има самогласки и личи на 
нормален назив на држава)

Ако пак се повикуваат на решенијата на Обединетите нации, тогаш можеме да 
бараме и другите држави да се пишуваат со нивните официјални имиња, кoe на 
пример за UK било The United Kingdom of England, Scotland and Northern 
Ireland (или така нешто) (проверете го ова)

Четврто решение е да напишат Македонија на македонска кирилица.

ОК?

On Sunday 18 April 2004 12:10, Marko Simendić wrote:
> No, I didn't say that it is OK. I said that it is unavoidable. At least
> until Macedonia settles this with the UN or Debian chooses a different
> standard. Is there any standard that can be used instead of ISO-3166?


More information about the Ossm-members mailing list