[Ossm-members] како работи knode ? [NEWS]

Mirce Vladimirov vmirce at mail.com.mk
Tue Apr 27 20:57:25 UTC 2004


1.Дали кноде работи само on-line ?
2.Зошто другите news клиенти уредно ги подредуваат постовите од
оссм-мемберс, а кноде ги третира секој засебно ?


More information about the Ossm-members mailing list