[Ossm-members] Re: Инсталација на Mailman преку ssh

Darko Nikolovski darkon at npk.com.mk
Tue Aug 3 06:26:53 UTC 2004


Georgi Stanojevski wrote:

>Инаку не инсталирај компајлер на сервер. 
>
>Не ти треба, користи бинарни пакети. Дали сам ќе си ги компајлираш на друг
>компјутер или ќе ги симнеш од интернет.
>  
>
Зошто?!?!?!?

Мислам се погоре ми е јасно што му кажа на чоекот, ама зошто да нема 
компајлер на сервер не контам?!?!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: darkon.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 329 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20040803/62aafbfd/attachment.vcf>


More information about the Ossm-members mailing list