[Ossm-members] Фрази за прево д

Зоран Димовски decata at mt.net.mk
Fri Dec 10 13:15:37 UTC 2004


Nikola Vanevski wrote:

>>Дали некој досега ги превел овие поими ?
>> - Print Manager
>>  
>>
добро е преведено долу во текстот.

>> - Print Job
>>  
>>
не сум сигурен, но мислам дека треба да е „Работи за печатење“ или пак 
нешто слично

>> - Print Queue
>>  
>>
мене ова queue секогаш ми е матно така да не знам што да кажам овде.

>> - Print Spooler
>>  
>>
исто и ова долу е СУПЕР преведено :)

>> - Flat-Bed Scanner
>>  
>>
нема појма :)

>> - Back-end
>>  
>>
ова ти е спротивно на она долното :)

>> - Front-end
>>  
>>
„предна страна“

>Видете го овој превод и пратете забелешки :
> 
>
Немам забелешки :)

>When you send something for printing from your application, the data
>to be printed is stored in the print spooler area and a print job is
>added to the print spooler queue. In this way many printing jobs can
>be carried out without waiting for the printer to finish printing a
>job first before accepting another printing job. The Print Manager is
>used for managing the print jobs associated with a given printer.
>
>Кога од вашата апликација ќе пуштите нешто за печатење, податоците за
>печатење се ставаат на ред за чекање во таканаречена „област за
>распоредување на печатењето" (print spool area), и барањето за
>печатење се додава во редицата на соодветниот печатач. На овој начин,
>повеќе барања за печатење можат да бидат извршени без да се чека
>печатачот да заврши со печатење на еден документ пред да го прифати
>наредниот. За управување со испратените барања кон еден печатач, се
>користи Управувачот за Печатачи.
>
>_______________________________________________
>Ossm-members mailing list
>Ossm-members at hedona.on.net.mk
>http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members
> 
>
More information about the Ossm-members mailing list