[Ossm-members] Spam pod KDE/GNOME

Chombe aaa at bbb.com
Wed Feb 25 19:06:57 UTC 2004


Како го решавате проблемот со спам под КДЕ/ГОМНЕ? Не ми треба спам 
филтер за мејл сервер, туку за клиент. Конкретно користам ова мејл 
програмот на Мозила, кој се закачува на таму си некаков ПОП3 сервер. А?

Фала....
More information about the Ossm-members mailing list