[Ossm-members] Спонзор за CD-а , anybody?

Darko Nikolovski darkon at npk.com.mk
Fri Jun 4 09:52:11 UTC 2004


Дамјан wrote:

> CD-ињата ги купивме, изрежавме (500 knoppix и 500 TheOpenCD) и разделивме пред 
> почетокот на Визија пред Универзална.
> 
> 
Јас можам да кажам дека ова беше најдобрата диверзија што до сега ја 
имам видено. А и коментарите што ги слушнав околу целата таа акција 
отпосле беа многу позитивни.

Браво за човекот што ја даде идеата, и браво за луѓето што ја изведоа 
цела акција.

-- 
Regards,
Darko Nikolovski
----------
National Payment Card A.D. - Skopje
Kuzman Josifovski Pitu br.1
1000 Skopje
tel. ++389 2 3293 804
mob. ++389 70 585 218
e-mail: darkon at npk.com.mk
More information about the Ossm-members mailing list