[Ossm-members] Re: Open Office download ?

Gjoko Jovanovski zlochko at on.net.mk
Wed Jun 9 18:54:20 UTC 2004


| Tи ја правеше таа страна за ДЛ, ти викав дека е глупа. :p
| 
| Ај видете сeга дали е во ред?

За жал сеуште не е.

<tr>
   <td width="41%" align="center" valign="middle"> 
   OpenOffice.org-1.0.2 mk (0.4)</td>

  <td width="20%" align="center" valign="middle"> 
  win32</td>

  <td width="19%" align="center" valign="middle">
 50 MB</td>

 <td width="20%" align="center" valign="middle" > 
  <a
href="http://prdownloads.sourceforge.net/ooomk/OpenOffice.org-1.0.2_win_mk-0
.4.zip?download">
SourceForge</a></td>
 </tr>

последната колона (кај што е линкот SourceForge) воопшто не се појавува во
IE6 sp1

Злочко.More information about the Ossm-members mailing list