[Ossm-members] M$ vs Linux

Томислав Марковски herrera at users.sourceforge.net
Thu Jun 17 10:53:54 UTC 2004


> Да, слободниот софтвер е една голема цивилизациска придобивка, како 
> технологија достапна за сите (4-те слободи), туку и како првиот глобален 
> успешен феномен кој покажува дека со технологија и комуникации луѓево во 
> светот може да се обединат и да направат нешто ок.
> 
> Но исто така е и обврска да го зачуваме неговото постоење.

Колку убаво кажано... :)

-- 
Томислав Марковски

Gordon's Law:
	If you think you have the solution, the question was poorly phrased.

More information about the Ossm-members mailing list