[Ossm-members] MK Recnik - patch 1

Томислав Марковски herrera at users.sourceforge.net
Sun Jun 20 20:49:31 UTC 2004


On Sun, 2004-06-20 at 21:08, Vladislav Bidikov wrote:
> Хммм малце е некултурно на луѓе кои подолго време ги користат овие 
> алатки да им објаснуваш како на лаици.

Зашто луѓе што подолго ги користат овие алатки, не праќаат пачеви?

Образложив зашто не знам колку знаеш и зашто има луѓе на кои ќе им
користи. А мислам и дека сосема културно настапив, не знам што те
навредило.

Поздрав


More information about the Ossm-members mailing list