[Ossm-members] MK Recnik - patch 1

Vladislav Bidikov bidikovi at unet.com.mk
Sun Jun 20 21:40:42 UTC 2004


Томислав Марковски wrote:

> Образложив зашто не знам колку знаеш и зашто има луѓе на кои ќе им
> користи. А мислам и дека сосема културно настапив, не знам што те
> навредило.
> 
> Поздрав

Ок нема лутење сите сме тука да се учиме ... плус ќе најде примена 
твојата порака за некои почетници :-)


More information about the Ossm-members mailing list