[Ossm-members] Пиратскиот „Виндоус“ и натаму царува во Македонија

Anton Zinoviev zinoviev at debian.org
Mon Nov 8 17:25:37 UTC 2004


On Mon, Nov 08, 2004 at 10:22:35AM +0100, novica at bagra.org wrote:
> 
> Таа верзија беше поделена по фирми и лица за да
> се увидат недостатоците од јазичен и функционален аспект.

Па добре.  Бугарскиот превод е правен во Ireland од луге кои не го
знаjат езикот и никого не прашаа за недостатоците.

On Mon, Nov 08, 2004 at 03:37:57PM +0100, Томислав Марковски wrote:
> 
> Типов вели дека  
> материјалот е обемен, згора на тоа и непознат, јас викам дека превод на  
> видноус нема да има до јуни 2005. Дај боже да грешам.

Зашто "Даj Боже да грешам"? ;-)

Jaс сум сигурен дека преведувачите на Windows и поет да им помогне нема
да измислат по добри преводи на компjутерските термини от преведувачите
на слободниот софтвер.

Антон Зиновиев

More information about the Ossm-members mailing list