[Ossm-members] Re: Сигурност

Anton Zinoviev zinoviev at debian.org
Fri Nov 19 11:18:37 UTC 2004


On Thu, Nov 18, 2004 at 11:49:25PM +0100, Georgi Stanojevski wrote:
> 
> (*) затворен софтвер - спротивно од слободен софтвер. Мислам тоа го
> користиме како превод на proprietary software.

Гледам во Македониjа има дума "приватен".  Значи "приватен софтвер" може
да биде наjточен превод на proprietary software?

Поздрави: Антон Зиновиев

More information about the Ossm-members mailing list