[Ossm-members] Re: Проблеми во Mandrake 10.1

Томислав Марковски tome at users.ossm.org.mk
Mon Nov 22 22:36:05 UTC 2004


On пон, 2004-11-22 at 23:16 +0100, KNaum wrote:
 
> Абе незнам што да ви речам.Наместо да си помогнуваме еден на друг со
> цел ширење на слободниот софтвер вие по два месеци водите бесцелни
> дискусии за преводите (како бил правилен прводот за овај,онај збор) и
> на крај ништо не излегува. Ама то е...

Како тоа мислиш ништо не излегува. Дискусиите беа крајно продуктивни, а
се разговараше затоа што се работи на локализирање на еден куп проекти.
За тоа нема официјално известување никаде, но нели си се запрашал кој ги
превел сите тие програми на македонски што ги користиш?
Листава работи со полна пареа и секој кој настапил со конкретен проблем,
добил помош. Стварно не знам од каде ги доби тие заклучоци.

Поздрав

-- 
Томислав Марковски

Always remember that you're representing our country. I guess what I'm
saying is, don't mess up France the way you messed up your room.

        -- Homer Simpson
          The Crepes of Wrath
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20041122/e94b61bc/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list