[Ossm-members] Re: ��

Томислав Марковски tome at users.ossm.org.mk
Mon Nov 22 22:57:48 UTC 2004


On пон, 2004-11-22 at 23:48 +0100, KNaum wrote:
  
> Програмите се преведени нецелосно и со безброј грешки и да ти кажам
> право ако планирате некои работи да ги преведувате како што прочитав
> на листава, воопшто нема ни да го користам македонскиот превод, а и на
> други ќе им сугерирам да не го користат...

Со ваков став, не си ни пожелен корисник.

> Хмм... А што беше со мојот проблем(и не и единствен) што го имав со
> модемот. Единствено само еден човек се обиде да ми помогне во врска со
> тоа.

Добро бе, што очекуваше, да скокнат 200 души со одговори?
Кај си начекал, па уште не ти чини.

-- 
Томислав Марковски

The groundhog is like most other prophets; it delivers its message and then
disappears.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20041122/1c752d68/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list