[Ossm-members] Off topic: HTML

Томислав Марковски tome at users.ossm.org.mk
Thu Nov 25 21:06:03 UTC 2004


On чет, 2004-11-25 at 21:58 +0100, Filip Risteski wrote:
> Дали знаете која HTML ознака се користи, за одредување на енкодингот
> со кој ќе биде вчитана веб страната?

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

View source на која било страна ќе ти дадеше одговор.


-- 
Томислав Марковски

I'm not available for comment..


More information about the Ossm-members mailing list