[Ossm-members] Re: Re: Logical Volume Manager (prevod?)

Игор Поповски igormk at freemail.org.mk
Tue Oct 5 14:05:31 UTC 2004


Georgi Stanojevski напиша:

> Новица можеш во тој речникот на тешки зборови да го додадеш
> volume -  како простор, партиција

„Партиција“ како збор не постои во македонскиот јазик. Знам дека е многу 
одомаќинето кај нас, но мислам дека не треба да се задржи како превод на 
„partition“, а уште помалку пак да се користи како превод за други зборови!

Речникот кажува
Partition = делба, поделба; преграда, параван.

Веројатно „дел“ би бил најсоодветен превод!More information about the Ossm-members mailing list